Naj gre vse v π

Domišljijo sem poskusil postaviti na oder.

  ̌