Pravilnik nagradnega izziva za vožnjo s kontra kolesom

1. Splošne določbe

1.1. Ta pravilnik določa pogoje in pravila nagradnega izziva za vožnjo s kontra kolesom.
1.2. Nagradni izziv organizira Rumena zavesa d.o.o. (v nadaljevanju: organizator).
1.3. Nagrada za uspešno opravljen izziv je 600 EUR.

2. Pogoji udeležbe

2.1. Udeleženec mora biti star najmanj 18 let.
2.2. Udeleženec mora imeti osnovno znanje in izkušnje z vožnjo kolesa.

3. Pravila izziva

3.1. Udeleženec mora prevoziti razdaljo 10 metrov s kontra kolesom.
3.2. Med celotno vožnjo morajo biti:
3.2.1. Obe nogi na pedalih.
3.2.2. Obe roki na krmilu, natančneje na gumiranem delu.
3.2.3. Zadnjica na sedežu.
3.3. Vožnja mora biti izvedena brez kakršnekoli zunanje pomoči ali dodatnih pripomočkov.
3.4. Celotna vožnja mora biti izvedena v enem kosu, brez prekinitev ali ustavljanja.

4. Prijava in potek izziva

4.1. Prijava na izziv se izvede preko prijavnega obrazca na spletni strani organizatorja ali osebno na dan dogodka.

5. Preverjanje uspešnosti

5.1. Uspešnost izziva bo preverjal pooblaščeni sodnik, ki ga imenuje organizator.
5.2. Vožnja bo snemana za potrebe preverjanja pravilnosti izvedbe.
5.3. Sodnikova odločitev o uspešnosti je dokončna in ni pritožbena.

6. Nagrada

6.1. Udeleženec, ki uspešno opravi izziv, bo prejel nagrado v višini 600 EUR.
6.2. Nagrada bo izplačana v roku 7 dni po uspešno opravljenem izzivu, na podlagi predloženih osebnih podatkov za nakazilo.
6.3. Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade v primeru nespoštovanja pravil ali goljufije.

7. Odgovornost

7.1. Organizator ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali škodo, ki bi nastala med izvajanjem izziva.
7.2. Udeleženec se z udeležbo strinja, da sodeluje na lastno odgovornost.

8. Varstvo osebnih podatkov

8.1. Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal izključno za potrebe organizacije in izvedbe nagradnega izziva.
8.2. Osebni podatki ne bodo posredovani tretjim osebam brez privolitve udeleženca.

9. Končne določbe

9.1. Organizator si pridržuje pravico do spremembe pravilnika, če to zahtevajo organizacijski ali drugi upravičeni razlogi.
9.2. O vseh spremembah bodo udeleženci pravočasno obveščeni.

Datum: 6. 6. 2024

Organizator: Rumena zavesa d.o.o.

Kontakt: info@nikskrlec.com